All posts tagged: latest

Ist Demokratie im Anthropozän legitim?

Der folgende Text ist der erste Teil eines Working Paper. Er wurde bei der Tagung des AK Umwelt der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft an der Universität Potsdam präsentiert. Wir freuen uns über kritische Diskussionen und Anregungen. Ist Demokratie im Anthropozän legitim? Bereits vor Jahrzehnten wiesen Wissenschaftler auf die Dringlichkeit von Nachhaltigkeit¹ und die Wichtigkeit von Ökosystemen als Fundament für alles Leben hin (e.g. Goodland und Daly 1996). Trotzdem ist es bisher nicht gelungen nachhaltig und damit zukunftsfähig zu sein. Im Gegenteil, die Ausbeutung von Ressourcen nimmt stetig zu. Der Schaden ist irreversibel und klimatische Veränderung sowie Umweltzerstörung werden immer tiefgreifendere Auswirkungen auf unser Leben haben. Die Politikwissenschaft kann diese Entwicklung nicht ignorieren, denn derartige Transformationen werden in der Zukunft wahrscheinlich eine zentrale Rolle einnehmen und damit alle Politikbereiche beeinflussen. Jede Regierung muss Verantwortung für die Umwelt übernehmen. Dieser Konferenzbeitrag beschäftigt sich mit einem Tabu. Er hinterfragt die Nachhaltigkeit von Demokratien – sowohl real als auch potentiell. Eine solche Analyse ist  zwar nicht wertfrei, aber nahezu neutral. Young weist drauf hin, dass Governance kein Zweck an …

Off-University İnisiyatifi’nden Konferans Duyurusu

Barış Hakkında Zor Sualler Çevrimiçi Konferans Çağrısı Türkiye’deki Barış Bildirisi’nde imzaları bulunduğu için çeşitli zorluklar yaşayan akademisyenlerden başlayarak, özellikle Türkiye, Almanya ve dünyanın her yerinden barışın sözünü çoğaltacak bilim insanlarını da dahil etmek suretiyle, Off-University İnisiyatifi Barış Hakkında Zor Sualler başlıklı bir konferans düzenliyor. Mümkün olan en geniş yankıyı bulabilmesi için çevirimiçi olarak düzenlenmesi planlanan konferans, deneyimlere ve demokratik çözüm potansiyellerine dikkat çekerek barışın tesisine yönelik adımlar için ulusal ve uluslararası akademik kamuoyundan destek toplamayı amaçlıyor. Tough Questions about Peace -English version Harte Fragen zum Frieden – Deutsch version Barış meselesi hayatın her yönünü şekillendirdiği için Barış Hakkında Zor Sualler Konferansı disiplinler arasıdır. Konferans, gezegeni, tüm canlıları ve insanlığı yoğun risk altında bırakan silahlanma ve çatışma ortamlarını ele alarak, ayrışmış ve çatışmalı toplumlarda toplumsal barışın nasıl +sağlanabileceği üzerine odaklanmaktadır. Şiddetin görünür ve görünmez türleri, yapısal ayrımcılık ve marjinalleştirme biçimleri ve en önemlisi barışın sağlanabilmesi için hangi temel yapılara ve söylemlere ihtiyaç duyulduğu gibi temaları ele almayı, bu kapsamda bilim dallarının ve bilim insanlarının sorumluluklarını tartışmayı hedeflemektedir. Uluslararası bir danışman kurulu ile işbirliği içinde ortaya atılan …