Hakkımızda

*Kopuntu

  1. isim Kopmuş parça
  2. Diaspora

Kaynak: TDK

Kopuntu*, Türkiye ve Dünya’da üretim ve yaşam alanlarını daraltan politikalar sonucunda baskı altında kalan; susturulan ya da engellenen gazetecilerin, akademisyenlerin, yazarların, sanatçıların, öğrencilerin ve fikir üretme iddiasındaki herkesin karşılaşma ve işbirliği yapma olasılıklarını arttırma amacını taşıyan, fiziksel ve dijital üretim alanı açarken aynı zamanda mobilizasyon üzerine kurulu daha geniş bir ağ oluşturabilmek için kurulmuş disiplinler arası bir dayanışma ağıdır.

Kopuntu iki ana mecrada ürün üretir: Her ay onlarca ülkeden binlerce insan tarafından okunan, çok dilli ve multimedya içerik üreten bir online dergi olarak;  ‘kopuntu.org’ üzerinden düzensiz aralıklarda düzenli olarak yayın yapar ve farklı ülkelerde sergi, söyleşi, performans, konser, gösterim vb. disiplinlerarası etkinlikler tasarlar.

Kopuntu milletler-üstüdür, kar amacı gütmez ve profesyonel gönüllüğe inanır. Şu ana kadar herhangi bir resmi, özel ya da tüzel bir kişi veya kuruluştan hiçbir maddi destek almamıştır.

Online dergi ve etkinlikler tamamen kollektif emek sermayesi ve milletler üstü dayanışmanın üründür. Kopuntu farklı mecradaki bu üretimlerin sürdürülebilir bir kooperatif yapıya dönüşmesi adına yoğun bir fikir mesaisi harcamaktadır.

*Yeni Nesil Diaspora

Manifestoyu okumak için tıklayın.